Zdecydowanie prościej i bezpieczniej jest stosować gotowe środki ochrony roślin, jednak często nachodzi nas pokusa zmieszania środków ochrony roślin z preparatami przeciw szkodnikom m.in. chwastom, czy grzybom.

Oczywiście nie jest zabronione i niedopuszczone mieszanie ze sobą różnych preparatów, jednak przed przystąpieniem do tej czynności warto wiedzieć, w jaki sposób mieszać ze sobą różne środki, aby przyniosły one korzyści, a nie wyrządziły krzywdy uprawom. Najczęściej decydujemy się na mieszanie ze sobą środków ochrony roślin z preparatami chwastobójczymi lub grzybobójczymi. Takie połączenie niesie za sobą korzyści ekonomiczne, obniżając przede wszystkim nakład pracy ludzi i sprzętu.

Bardzo istotne jest to, aby zwracać uwagę na formę użytkową preparatu (tzn. postać po rozcieńczeniu). Zarówno pośród herbicydów, jak i środków ochrony roślin można wyróżnić koncentraty przeznaczone do wykonywania emulsji wodnej, koncentraty przeznaczone do wykonywania zawiesiny wodnej, proszki do wykonywania zawiesiny wodnej, granulaty do wykonywania zawiesiny wodnej, oleje w wodzie oraz suspoemulsje.

Ważną kwestią jest kolejność mieszania preparatów. Zawsze należy mieszać je w odpowiedniej kolejności tzn. najpierw proszek i granulat do sporządzania zawiesiny wodnej, następnie koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej, supsoemulsja i na końcu koncentrat do sporządzania emulsji wodnej.

W przypadku mieszania ze sobą środków ochrony roślin z nawozami, zawsze w pierwszej kolejności należy wlać nawóz, a następnie pestycydy. Mieszając ze sobą różne preparaty należy pamiętać także o tym, aby nie podwajać dawki substancji czynnych poprzez wykorzystanie dwóch różnych preparatów zawierających tę samą substancję czynną. Nie wzbogaci to mieszaniny, a może w zdecydowanym stopniu zaszkodzić uprawom.