Praca ze środkami ochrony roślin oraz herbicydami wymaga zachowania środków ostrożności. Jak wszystkie preparaty chemiczne, również preparaty przeznaczone do dokonywania oprysku, w przypadku niewłaściwego ich użytkowania, mogą wykazywać szkodliwe działanie na otoczenie, a w szczególności na człowieka. Co jest niezwykle ważne podczas użytkowania środków ochrony roślin i herbicydów? Przede wszystkim postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania preparatu, znajdującą się na etykiecie produktu.

Kto, jak nie producent preparatu, wie najlepiej jak należy stosować dany środek? Preparaty przeznaczone do wykonywania oprysku są dostępne w formie płynu gotowego do użycia lub koncentratu, wymagającego samodzielnego przygotowania odpowiedniego stężenia produktu. Nigdy nie należy przekraczać zalecanej dawki preparatu, ani zalecanego stężenia. Może mieć to negatywny wpływ nie tylko na samą roślinę, ale również jej otoczenie.

Również zastosowanie zbyt niskiej dawki herbicydu może mieć negatywny wpływ na roślinność. Podczas wykonywania oprysku istotnych jest kilka czynników. Jednym z nich jest pora dnia.

Najbezpieczniej jest wykonywać opryski późnym popołudniem oraz wieczorem. Ponadto ważne są także warunki pogodowe. Podczas aplikacji herbicydów nie powinno być ani zbyt zimno, ani zbyt ciepło.

Optymalne warunki atmosferyczne to temperatura od 10 do 20 stopni Celsjusza, wilgotność powyżej 50% oraz lekki wiatr wiejący z prędkością nie przekraczającą 2m/s. Bezpieczne opryskiwanie pól wymaga także doboru odpowiednich metod oprysku. Ważna jest wielkość rozpylacza oraz ciśnienie, pod którym aplikowany jest herbicyd.