Przed przystąpieniem do siewu rzepaku ozimego, warto wiedzieć o kilku ważny kwestiach związanych z samym siewem, a mających również wpływ na rozwój uprawy i obfitość plonów. Przede wszystkim niezwykle ważny jest termin siewu rzepaku ozimego. Termin ten jest zależny od warunków klimatycznych panujących w różnych częściach Polski. Najodpowiedniejszy czas na wysiew rzepaku ozimego przypada od połowy sierpnia. W północno-wschodniej Polsce zazwyczaj termin ten przypada nieco wcześniej – od 5 do 10 sierpnia.

Wysiew rzepaku ozimego najczęściej powinien mieć miejsce około pięć dni przed wysiewem odmian mieszańcowych. W przypadku dokonania zbyt wczesnego wysiewu istnieje ryzyko przerośnięcia upraw przed okresem zimowego spoczynku. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń rzepaku spowodowanych ujemnymi temperaturami. Z kolei zbyt późny siew rzepaku może doprowadzić do zbyt słabego wykształcenia roślin i zdecydowanie zmniejszonej wielkości plonów. Doskonałym potencjałem plonotwórczym i najlepszą zimotrwałością charakteryzują się rośliny rzepaku z rozetą, którą tworzy osiem do dziesięciu liści oraz szyjką korzeniową, której średnica ma co najmniej jeden centymetr.

W przypadku wczesnego wysiewu, zaleca się wysiewać od 50 do 70 nasion rzepaku ozimego na metr kwadratowy. W przypadku dokonywania wysiewu w czasie optymalnym, najlepiej jest wysiewać od 60 do 85 nasion rzepaku na metr kwadratowy. W okresie późnego wysiewu najlepiej jest wysiewać od 80 do 110 nasion rzepaku na metr kwadratowy. Przy wysiewie rzepaku należy także pamiętać o głębokości siewu. Z uwagi na dość duże nasiona, rzepak należy wysiewać dość płytko w granicach od 1,5 do 3,5 centymetra głębokości.

W przypadku gleb wilgotnych, rzepak należy wysiewać płycej, a na glebach suchych, głębiej.