Pola uprawne atakowane są przez różnego rodzaju chwasty. Do najpopularniejszych należą te jednoroczne i dwuletnie, jednak bardzo często sen z powiek spędzają rolnikom chwasty wieloletnie. Jednym z popularniejszych chwastów wieloletnich jest perz, rozmnażający się zarówno wegetatywnie, jak i generatywnie. Istnieje kilka możliwości jego zwalczania. Jednym ze sposobów unieszkodliwiania perzu są metody mechaniczne. Wedle tej metody należy wykonać dość głęboką, około 10-cio centymetrową podorywkę.

Dzięki niej rozłogi chwastu znajdujące się w głębi ziemi, zostają wyciągnięte do wierzchniej warstwy ziemi. Po jej wyschnięciu, perz należy wyciągnąć za pomocą kultywatora sprężynowego i zagrabić zagrabiarką, a następnie wywieźć z pola. Innym sposobem walki z perzem jest metoda mechaniczno-chemiczna. W pierwszym etapie konieczne jest wykonanie podorywki. Następnie należy sprzątnąć przedplon podorywki, zabronować go i pozostawić do momentu zazielenienia się perzu. W momencie, kiedy perz osiągnie cztery do sześciu liści, należy wykonać oprysk środkiem ochrony roślin.

Metoda mechaniczno-chemiczna przynosi najlepsze rezultaty walki z perzem. Najczęściej jest w stanie zniwelować aż do dziewięćdziesięciu procent chwastów. Ostatnią możliwością walki z perzem jest metoda chemiczna, którą najlepiej jest stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, po zbiorze plonów roślin uprawnych. Preparaty przeznaczone do zwalczania perzu w uprawach to herbicydy dolistne, charakteryzujące się działaniem układowym. Pierwsze efekty działania preparatów są widoczne już po około tygodniu do dziesięciu dni po zaaplikowaniu preparatu. Zamieranie rośliny ma miejsce po około trzech do czterech tygodni od wykonania zabiegu.