Chwasty wedle najpopularniejszego kryterium można podzielić na jednoliścienne i dwuliścienne. Umiejętność rozróżnienia tych dwóch rodzajów chwastów jest o tyle istotna, że w dużej mierze może mieć wpływ na skuteczność prowadzonych zabiegów odchwaszczających. Większość herbicydów dostępnych na polskim rynku, jest dedykowana albo chwastom jednoliściennym, albo chwastom dwuliściennym. Dodatkowo należy uściślić, że preparaty dedykowane zwalczaniu chwastów jednoliściennych nie będą skuteczną bronią przeciwko chwastom dwuliściennym i odwrotnie. Chwasty jednoliścienne charakteryzuje występowanie jednego liścienia w okresie kiełkowania. Reprezentantem tego typu chwastów są różnego rodzaju trawy, które dość chętnie porastają m.in. uprawy wszelakich zbóż, plantacje warzyw i owoców oraz ogródki działkowe. Chwasty jednoliścienne są niezwykle trudne do wyeliminowania, a ponadto są również groźnym konkurentem dla roślin uprawnych.

Aby skutecznie pozbyć się chwastów jednoliściennych z upraw, należy zastosować odpowiednie preparaty chwastobójcze. Przeznaczone do tego celu są herbicydy należące do grupy graminicydów. Do chwastów dwuliściennych zaliczane są chwasty, które w okresie wschodów kiełkują dwoma liśćmi. W przeciwieństwie do chwastów jednoliściennych, gatunków chwastów dwuliściennych jest niezliczenie wiele. Mogą występować one we wszelkich możliwych uprawach. Często są dużo bardziej odporne na brak słońca, czy wody, od roślin uprawnych. Chwasty te są niezwykle trudne do usunięcia. Aby skutecznie pozbyć się chwastów dwuliściennych w pierwszej kolejności należy rozpoznać, z jakim chwastem mamy do czynienia. Na rynku dostępny jest szereg preparatów przeznaczonych do zwalczania różnych gatunków chwastów dwuliściennych.

Ponadto, co niezwykle istotne, w przypadku chwastów dwuliściennych należy dobrać także odpowiedni herbicyd pod kątem jego działania – selektywnym (niszczącym wyłącznie chwasty), nieselektywnym (niszczącym wszelkie rośliny znajdujące się w jego zasięgu).