Aby skutecznie pozbyć się chwastów, w pierwszej kolejności należy dobrać odpowiedni preparat – w formie płynu gotowego do użycia, koncentratu, granulatu lub proszku. Należy pamiętać także o tym, aby herbicyd aplikować zgodnie z jego przeznaczeniem. Na rynku dostępne są preparaty dolistne, doglebowe i dolistno-doglebowe. Jak sama nazwa wskazuje, preparaty te wnikają w głąb rośliny za pośrednictwem liści, korzeni lub jednocześnie poprzez naziemne i podziemne części chwastu. Kolejna niezwykle istotna kwestia to okres stosowania preparatów chwastobójczych. Producenci w tym zakresie oferują swoim klientom preparaty, które należy stosować jesienią lub wiosną.

Informacja taka zawarta na etykiecie produktu i jest ona o tyle istotna, że preparaty przeznaczone do stosowania w różnych porach roku mają odmienne działanie, a co za tym idzie, nieodpowiednie ich użycie może nie przynieść oczekiwanych efektów odchwaszczania. Planując opryski w pierwszej kolejności należy zdiagnozować problem – upewnić się, czy mamy do czynienia z chwastem jednoliściennym, czy dwuliściennym. W zależności od rodzaju chwastu należy dobrać optymalną metodę jego unieszkodliwiania. W dalszej kolejności, zapoznając się z ofertą rynku, należy dobrać preparat, który będzie można wykorzystać wiosną lub jesienią, w zależności od tego, w jakim czasie zechcemy podjąć walkę ze szkodnikiem. Z reguły herbicydów nie stosuje się w okresie zimowym, ze względu na brak występowania w tym czasie chwastów oraz latem, kiedy plony są w najwyższej fazie wzrostu. Unieszkodliwianie chwastów warto planować z wyprzedzeniem, biorąc także pod uwagę fazy wzrostu roślin uprawnych.